Laden...

Grondstoffen

Met partners én bezoekers werken aan één doel: minder afval, meer recycling.

Lees verder

Steeds vaker vormt afval een nieuwe grondstof. Mits goed gescheiden en verwerkt. Met een aangescherpt plan van aanpak brachten we dit jaar al onze partners én bezoekers samen achter één doel: minder afval, meer recycling.

Onder het dak van de ArenA hebben diverse partijen verschillende belangen. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor een goede verwerking van onze afvalstoffen. Met een goed georganiseerde afvalketen – scherpe inkoopeisen, een goed toegerust afvaleiland, herkenbare containers en duidelijke afspraken over de verwerking – maakt de ArenA werk van betere recycling.

Voor een goed gescheiden afvalstroom is ook participatie door onze huurders én bezoekers essentieel. Samen met de huurders maken we afspraken en met duidelijke communicatie motiveren we bezoekers bij te dragen aan onze ambities. Mede door scherpere eisen aan onze leveranciers en huurders brachten we afgelopen jaar de hoeveelheid afval met bijna 150.000 kilo omlaag.

Vol Energie:

Van ambitie naar afvalscheiding

Een kleinere afvalberg en die vervolgens gescheiden afvoeren. Met dat doel heeft de Amsterdam ArenA het afgelopen jaar haar afvalketen aangepakt. Strengere eisen bij de inkoop, heldere communicatie richting bezoekers en medewerkers en goede afspraken over recycling. Chantal Nienhuis van de Amsterdam ArenA licht het aangescherpte afvalplan toe.

Ambitie en plan van aanpak

Het proces van het creëren van bewustwording tot de uiteindelijk invoering van concrete maatregelen is tijdrovend. Draagvlak creëren en de bereidheid vinden binnen de organisatie zijn de voornaamste mijlpalen om afvalscheiding tot een succes te maken. “Die stap hebben we het afgelopen jaar handen en voeten gegeven met een plan van aanpak”, vertelt Nienhuis. “Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met de inrichting van het logistieke proces: van het bepalen van middelen en voorzieningen – zoals vervanging van de oude afvalbakken in het hoofdgebouw – tot aan het verbruik en scheiding.”

Monitoring en gedrag: energiebesparing in de ArenA Business Club

Coca-Cola blij met proef PET-bekers

Tijdens evenementen in de Amsterdam ArenA drinken bezoekers sinds dit jaar alleen nog maar uit PET-flesjes en PET-bekers. “Prima initiatief”, vindt Ron Stoele, senior manager Events bij Coca-Cola. “Ook wij streven naar een duurzame wereld, dus de ambities van Amsterdam ArenA sluiten perfect aan bij die van ons.”

Bezoekers van het dancefeest Sensation maakten in 2014 kennis met het Coca-Cola Cup Recycle Plan. Een gezamenlijk initiatief van Coca-Cola, ID&T, de cateraars en de Amsterdam ArenA. In ruil voor tien lege bekers of flesjes kregen de bezoekers een gratis consumptie. Waar vroeger de vijf cateraars stuk voor stuk met hun eigen disposable bekers werkten, stapten zij speciaal voor Sensation over op disposable bekers van dezelfde soort honderd procent recyclebaar plastic, kortweg PET.

Nog meer activeren

Stoele is blij met het initiatief: “Het voordeel van PET is dat het kan worden vermalen tot granulaat, dat we weer kunnen verwerken in nieuwe producten. Door alleen met PET te werken, kun je een monostroom creëren samen met de flesjes, in plaats van dat je die twee stromen apart moet houden.” Coca-Cola zorgt naast het leveren van de juiste bekers voor een goede communicatie rondom het project. “We moedigen bezoekers aan mee te doen. Maar gedragsverandering vraagt tijd, zo blijkt wel uit de resultaten van dit jaar. Het aantal bekers dat retour is gekomen, is namelijk kleiner dan verwacht. Het is een proces waarin we met elkaar leren. Zo willen we volgend jaar de communicatie nog meer verfijnen en recycling nog meer laten leven onder de bezoekers.”

Duurzaamheid als speerpunt

Dat Coca-Cola op dit gebied graag samenwerkt met de ArenA, komt omdat duurzaamheid ook voor Coca-Cola een belangrijk speerpunt is. “We hebben ons ten doel gesteld om in 2020 de absolute CO2-uitstoot van ieder drankje dat wij op de markt brengen, te hebben verminderd met een derde”, aldus Stoele. “Dat willen we bereiken door de CO2-uitstoot in onze gehele keten terug te brengen. Bijvoorbeeld door onze verpakkingen lichter te maken, steeds meer gerecycled materiaal te gebruiken en door te werken aan nieuwe grondstoffen voor verpakkingen, zoals PlantPET. De proef met PET-bekers past daar dus prima in.”

ArenA als voortrekker

PET-bekers zijn iets duurder dan die van voorganger PLA, dus de proef betekende wel een investering voor Coca-Cola en voor de cateraars. Maar soms betekent verduurzamen ook investeren. “Ik verwacht dat steeds meer locaties gaan vragen om PET-bekers. De ArenA heeft wat dat betreft echt een voortrekkersrol.”

Grondstoffen in cijfers

Totaal afval (kg)

Afval per bezoeker (kg)

Verdeling afval (%)

Totaal waterverbruik (m3)

Door een herwaardering van de gegevens over de afgelopen jaren, is een verschuiving ontstaan in de data. De hier gepresenteerde data gelden als basis voor de komende jaren.
English website