Laden...

Inkoop

Vooroplopen met techniek en voldoen aan strengere eisen.

Lees verder

Duurzaamheid is integraal opgenomen in ons inkoopbeleid. Toch lijken verschillende belangen soms lastig te verenigen, onder andere door lopende afspraken. Meer en betere faciliteiten voor bezoekers brengen soms een extra energievraag met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan een toename van technische installaties voor betere connectiviteit in het stadion. Het is daarom een must duurzaamheid mee te nemen in de inkoopbeslissingen.

Door te kiezen voor de meest energie-efficiënte 4G- en WiFi-antennes bijvoorbeeld. Daarmee gaan we een goede connectiviteit in het stadion bieden, maar zien we tegelijk toe op een zo laag mogelijk elektriciteitsverbruik. Onze inspanningen om duurzaamheid een plek te geven in ons inkoopbeleid gaan verder dan alleen energiebesparing.

Ook op het gebied van vervoersmanagement, waterverbruik, catering, schoonmaak en afval(scheiding) maken we flinke sprongen. Dat resulteerde afgelopen jaar in een gouden Green Key-certificaat: het hoogst haalbare duurzaamheidskeurmerk voor toeristische en zakelijke accommodaties.

Vol Energie:

Betere connectiviteit draagt bij aan duurzaamheid

De doorbraak van de smartphone betekent een behoorlijke ‘aanslag’ op de capaciteit van mobiele netwerken. Zeker op locaties zoals de Amsterdam ArenA, waar tienduizenden mensen op een klein gebied tegelijkertijd hun telefoon willen gebruiken. De mobiele bereikbaarheid kwam daardoor in het gedrang. Reden voor de Amsterdam ArenA om te investeren in een 4G-oplossing. Die is – in combinatie met een nieuw WiFi-netwerk – klaar voor de toekomst én past bij de duurzaamheidsambities van het stadion.

Bijzonder is dat de drie providers – hoofdaannemer KPN, Vodafone en T-Mobile – voor de nieuwe 4G-installatie één centrale antennesysteem gebruiken waarop ze hun apparatuur aansluiten. Deze gezamenlijke oplossing bespaart energie en is daarom veel duurzamer dan wanneer elk van de providers een aparte installatie zou neerzetten.

Continu begeleiden

Een 4G-netwerk verbruikt natuurlijk energie. Tegelijkertijd draagt connectiviteit, behalve aan de tevredenheid van de bezoekers, bij aan duurzaamheid. Martin Wielaart van de Amsterdam ArenA: “Het maakt het mogelijk mensen van huis naar een event en weer terug continu te ‘begeleiden’. Via het mobiele netwerk kunnen we hen bijvoorbeeld informeren over de meest efficiënte manier om na een concert naar huis te reizen. Maar je kunt ook denken aan het digitaal aanbieden van een magazine tijdens een evenement in plaats van op papier.”

Onderzoek schaalbaarheid installatie

Met het oog op duurzame connectiviteit onderzoekt de Amsterdam ArenA samen met KPN ook hoe de 4G-installatie schaalbaar kan worden gemaakt. “Het netwerk wordt lang niet altijd zwaar belast”, zegt Wielaart. “Het afschakelen van capaciteit op het moment dat daar geen vraag naar is, leidt tot een flinke energiebesparing. Schaalbaarheid is voor telecomproviders altijd al een speerpunt geweest. Maar deze nieuwe installatie heeft hen wel getriggerd op dat vlak een tandje bij te zetten.”

Stadion stelt specifieke eisen aan WiFi-netwerk

In 2013 startten ook de besprekingen met Huawei over de aanleg van een WiFi-netwerk. Edwin Diender, CTO Huawei Enterprise Nederland: “Vanzelfsprekend moet je in een stadion rekening houden met een groot aantal mensen binnen een relatief kleine ruimte.

Daarnaast stelt het gebouw – vanwege het materiaalgebruik en de afmetingen – zijn eisen aan de dimensionering van het draadloze netwerk: je hangt niet zomaar iets op aan het plafond zoals bij een ‘normaal’ kantoorgebouw. Specifiek voor dit project zijn daarom bijvoorbeeld montagebeugels bedacht om installatie-onderdelen te monteren op plekken waar je nauwelijks nog met een steiger bij kunt.”

Groen denken, groen doen

Theo van Andel, marketingmanager Benelux Huawei Enterprise, vertelt waarom Huawei betrokken is bij het project: “Ongetwijfeld heeft Amsterdam ArenA gezocht naar een partij die goed past bij hun eigen duurzaamheidsambities. ‘Groen denken’ en ‘groen doen’ speelt in onze filosofie een belangrijke rol. Naast kwaliteit draait alles bij onze producten om een zo laag mogelijke energieconsumptie. Dat begint al bij de chipset die in de apparaten zitten. En: als bijvoorbeeld een ‘poort’ niet gebruikt wordt, verslindt deze normaal toch energie. In onze apparatuur wordt zo’n poort volledig afgeschakeld. Dat resulteert uiteindelijk in een zeer energiezuinige netwerkinfrastructuur.”

Machine to internet

Het WiFi-netwerk zorgt voor een betere connectiviteit in het stadion, werpt Martin Wielaart een blik in de toekomst. Niet alleen voor mensen die hun telefoon willen gebruiken. “Ook voor toepassingen op het gebied van ‘machine to internet’. Dat maakt het mogelijk veel beter te monitoren wat het energieverbruik is van een installatie of onderdelen ervan. Op basis daarvan kun je de gebouwinstallaties vervolgens ook beter aansturen. Uiteindelijk kun je het systeem zo inregelen dat die aansturing geheel automatisch plaatsvindt. Voor een groot stadion als dit resulteert dat in een aanzienlijke besparing op het energieverbruik.”

Gouden Green Key-certificaat bewijst inzet voor duurzaamheid

Gouden Green Key: bewijs van duurzaamheid

De duurzaamheidsmaatregelen van de Amsterdam ArenA zijn in 2014 met goud bekroond: het stadion heeft een gouden Green Key-certificaat ontvangen. Dit is het hoogst haalbare duurzaamheidskeurmerk voor toeristische en zakelijke accommodaties.

Concrete bewijzen aanleveren

Frank de Leeuw van de Amsterdam ArenA vertelt hoe ze het Green Key-certificaat hebben behaald: “We zijn achter de schermen zeker een jaar aan het werk geweest. De organisatie achter de Green Key vraagt om concrete bewijzen van maatregelen die we hebben genomen. Zo moesten we bijvoorbeeld bewijzen dat we de waterdoorvoer van toiletten zodanig hebben veranderd dat dit een waterbesparing heeft opgeleverd. Ook onze cateraars en leveranciers werken mee. Van hen hebben we certificaten van bijvoorbeeld verf, schoonmaakmiddelen, groenten en vis gekregen. Zo laten we met z’n allen zien dat we serieus werk maken van afvalscheiding en duurzame inkoop.”

Jaarlijkse hertoetsing

De ArenA heeft het keurmerk voor de ArenA Business Club voor een jaar ontvangen. “Jaarlijks vindt een hertoetsing plaats om het certificaat te behouden”, aldus De Leeuw. “Dus de ingestelde maatregelen moeten van kracht blijven óf we moeten ze aanscherpen. Uiteraard is het onze ambitie ook de komende jaren het goud te behouden.”

Duurzame inkoopcriteria

Onderdeel van de strenge Green Key-normen zijn de duurzame inkoopcriteria. De Leeuw: “Omdat we langlopende overeenkomsten met onze leveranciers hebben, kunnen we bestaande contracten niet zomaar aanpassen. Bij vernieuwing van de contracten gaan we zeker scherpere criteria op het gebied van duurzaamheid opstellen. Dat zal leiden tot betere en meer duurzame producten, minder transport-bewegingen en minder verpakkingsmaterialen.”

Green Key-certificering

Green Key is een internationaal label. Wereldwijd zijn er ruim 2.600 Green Key-accommodaties, in Nederland ruim 600. Stichting Keurmerk voor Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (KMVK) behandelt de aanvragen en kent de keurmerken toe in Nederland.

English website