Laden...

Profiel

Amsterdam ArenA. Vanzelfsprekend duurzaam.

Lees verder

Over de Amsterdam ArenA

De Amsterdam ArenA is het grootste stadion van Nederland. Het is de thuishaven van voetbalclub AFC Ajax. Het Nederlands elftal speelt interlands in het stadion en daarnaast huisvest de ArenA evenementen zoals concerten, dancefeesten en zakelijke bijeenkomsten.

Duurzaamheid maakt integraal onderdeel uit van de strategie van de Amsterdam ArenA. Het duurzaamheidsprogramma van de Amsterdam ArenA wordt begeleid door het ‘Platform voor een Duurzame ArenA (PDA)’, ArenA-medewerkers verantwoordelijk voor de realisatie van ‘Amsterdam ArenA. Vanzelfsprekend duurzaam’. We werken aan de verduurzaming van de ArenA in een voortdurende dialoog met stakeholders, organisatoren en medewerkers.

Lees hier meer over de organisatiestructuur van de Amsterdam ArenA.

Het PDA-team


Henk van Raan

Projectdirecteur

Hein Steer

Facilities

Claire Sleijffers

Communicatie

Marco Gerrese

Public Affairs

Frank de Leeuw

Secretaris
Het PDA-team: v.l.n.r.
       Henk van Raan - Projectdirecteur 
       Hein Steer - Facilities 
       Claire Sleijffers - Communicatie 
       Marco Gerrese - Public Affairs 
       Frank de Leeuw - Secretaris
       Josine Rienks - Commerciële zaken/stakeholders (ontbreekt op deze foto)

Josine Rienks (Commerciële zaken/stakeholders) ontbreekt op deze foto.

Verslagprofiel

Dit duurzaamheidsverslag heeft betrekking op de verslagperiode 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014. De verslagperiode is daarmee gelijk aan die van het financieel jaarverslag. De inhoudelijke keuzes voor de onderwerpen in dit verslag zijn onder meer gebaseerd op het duurzaamheidsverslag 2012-2013. Het duurzaamheidsverslag is opgesteld conform de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Dit verslag voldoet aan rapportageniveau C.

Reikwijdte van het verslag

De hoofddoelstelling van de Amsterdam ArenA is om in 2015 op het gebied van energie per saldo een CO2-neutraal stadion te zijn. Om dat te bereiken focussen we op zaken binnen onze eigen invloedssfeer: het verminderen van de CO2-uitstoot waarvan de oorzaken ‘onder het dak’ van de ArenA te vinden zijn. In deze rapportage laat de ArenA de vorderingen zien van die inzet. Het basisjaar voor de verslaggeving en de vergelijkingen is fiscaal jaar 2009-2010.

De CO2-uitstoot is berekend op basis van de vereisten aan indicator EN16 van de GRI en zijn gebaseerd op het totale energieverbruik. Download de GRI-tabel.

Het duurzaamheidsverslag is voor de ArenA een belangrijke stap in het markeren en verantwoorden van de duurzaamheidsdoelstellingen.

In zowel informerende artikelen als actuele cijfers van verschillende KPI’s (Key performance Indicators) laten we de voortgang zien van het duurzaamheidsprogramma.

Thema’s

Om het stadion te verduurzamen, vindt sturing plaats op zes thema’s die binnen de invloedssfeer van de ArenA liggen. De belangrijkste zijn:

 • Energie
 • Grondstoffen
 • Inkoop
 • Living Lab

De overige thema’s zijn:

 • Stakeholders
 • Impact op de omgeving.

Onder deze thema’s vallen ook zaken als stimuleren, voorlichten en het vergroten van de bewustwording. De ArenA fungeert als voortrekker én als platform: een voorbeeldrol vervullen, een icoon zijn op het gebied van duurzaamheid en een podium geven aan organisaties die daaraan meewerken.

Tijdlijn

Dag van de Duurzaamheid 2009
09/09/2009
Dag van de Duurzaamheid 2009
Gemeente Amsterdam en Amsterdam ArenA tekenen intentieverklaring.
Dag van de Duurzaamheid 2010
11/11/2010
Dag van de Duurzaamheid 2010
Amsterdam ArenA presenteert vijfjarenplan: Vanzelfsprekend Duurzaam en overhandigt dit aan wethouder Maarten van Poelgeest.
Dag van de Duurzaamheid 2011
11/11/2011
Dag van de Duurzaamheid 2011
Ondertekening duurzaamheids-overeenkomsten door de Green Deal-partners van de Amsterdam ArenA, in aanwezigheid van Jan Peter Balkenende.
Earth Hour
31/03/2012
Earth Hour
Deelname aan Earth Hour: Amsterdam ArenA schakelt alle lichten in het stadion uit.
Green Deal gemeente Amsterdam
03/04/2012
Green Deal gemeente Amsterdam
Ondertekening Green Deal met de gemeente Amsterdam in aanwezigheid van wethouder Maarten van Poelgeest.
ArenA Mobility Portal
26/06/2012
ArenA Mobility Portal
Lancering van de ArenA Mobility Portal: bezoekers kiezen eenvoudig de meest duurzame route naar de ArenA.
Braziliaanse ambassade
10/10/2012
Braziliaanse ambassade
Bijeenkomst voor alle Green Deal-partners van de Amsterdam ArenA in de Braziliaanse ambassade.
Dag van de Duurzaamheid 2012
12/12/2012
Dag van de Duurzaamheid 2012
Duurzaamheidsdiner met alle Green Deal-partners in de Amsterdam ArenA. Opbrengst gaat naar Stichting Metamorfose Emma Kinderziekenhuis.
Duurzaamheidsverslag 2011/2012
12/12/2012
Duurzaamheidsverslag 2011/2012
Amsterdam ArenA presenteert haar duurzaamheidsverslag volgens GRI-richtlijnen tijdens de Dag van de Duurzaamheid.
Stadswarmte en -koude
01/01/2013
Stadswarmte en -koude
Start continulevering stadswarmte en -koude in het hoofdgebouw en de kantoren van de Amsterdam ArenA.
ArenA Business Club
27/06/2013
ArenA Business Club
Opening van het nieuwe hoofdgebouw van de Amsterdam ArenA: de ArenA Business Club.
Duurzaamheidsverslag 2012/2013
12/12/2013
Duurzaamheidsverslag 2012/2013
Amsterdam ArenA presenteert haar tweede duurzaamheidsverslag volgens GRI-richtlijnen. Het verslag is voor het eerst volledig digitaal.
Nederlandse windenergie
01/01/2014
Nederlandse windenergie
Amsterdam ArenA schakelt over op Nederlandse windenergie afkomstig van het Nuon-windpark Oudendijk.
Innovatiedeal gemeente Amsterdam
14/03/2014
Innovatiedeal gemeente Amsterdam
Amsterdam ArenA en gemeente Amsterdam tekenen innovatiedeal, specifiek gericht op Mobiliteit, Beleving van bezoekers, Energie en duurzaamheid, Entertainment en Veiligheid.
Start installatie zonnepanelen
26/03/2014
Start installatie zonnepanelen
Het PDA-team legt symbolisch het eerste zonnepaneel op het dak van de Amsterdam ArenA.
Earth Hour 2014
29/03/2014
Earth Hour 2014
Deelname Earth Hour: stadion in het donker tussen 20.30 uur en 21.30 uur.
Pilot Mobilityroom tijdens Toppers
30/05/2014
Pilot Mobilityroom tijdens Toppers
ArenA monitort samen met ketenpartners uit de omgeving vanuit één ruimte het online gedrag van bezoekers vooraf en tijdens de reis naar en van de ArenA.
Ingebruikname zonnedak
19/06/2014
Ingebruikname zonnedak
Ingebruikname van 7.000 m2 aan zonnepanelen op het stadiondak. Deze oppervlakte is vergelijkbaar met een voetbalveld en levert ongeveer 930.000 kWh per jaar.
Smart City Event 2014
13 & 14/05/2014
Smart City Event 2014
Deelname Amsterdam Smart City Event 2014: hét innovatieplatform voor bedrijven, bewoners, gemeente en kennisinstellingen.
Captains Dinner stakeholders Zuidoost
20/10/2014
Captains Dinner stakeholders Zuidoost
Samen met stakeholders kijken we hoe Amsterdam Zuidoost duurzamer te maken is. Meer impact creëren door het gezamenlijk te doen.
Duurzaamheidsverslag 2013/2014
12/12/2014
Duurzaamheidsverslag 2013/2014
Amsterdam ArenA presenteert haar derde duurzaamheidsverslag volgens GRI-richtlijnen. Een digitaal verslag Vol Energie.
Co-maker’ Smart City Event 2015
02-05/06/2015
Co-maker’ Smart City Event 2015
Amsterdam ArenA wordt co-maker van het Smart City Event 2015.
Oplevering ‘Vanzelfsprekend duurzaam’
06/2015
Oplevering ‘Vanzelfsprekend duurzaam’
Moment van de waarheid: oplevering van het 5-jaren plan om de ArenA te verduurzamen.
Kick-off Smart Innovation Zuidoost
2015
Kick-off Smart Innovation Zuidoost
ArenA vergroot de reikwijdte van ‘Vanzelfsprekend duurzaam’. Doel: het gebied Zuidoost slimmer en duurzamer maken.
Ingebruikname Living Lab
2015
Ingebruikname Living Lab
Stap voor stap wordt het Living Lab vormgegeven en in gebruik genomen. Voorbeelden zijn gras, mobiliteit en ICT-toepassingen.
 • 09/09 2009
 • 11/11 2010
 • 11/11 2011
 • 31/03 2012
 • 03/04 2012
 • 26/06 2012
 • 10/10 2012
 • 12/12 2012
 • 12/12 2012
 • 01/01 2013
 • 27/06 2013
 • 12/12 2013
 • 01/01 2014
 • 14/03 2014
 • 26/03 2014
 • 29/03 2014
 • 13/05 2014
 • 30/05 2014
 • 19/06 2014
 • 20/10 2014
 • 12/12 2014
 • 02/06 2015
 • 06 2015
 • 2015
 • 2015

Vanzelfsprekend duurzaam

In 2015 wil de Amsterdam ArenA een klimaatneutraal stadion zijn: we willen per saldo geen CO2 meer uitstoten. En dat is uniek voor een stadion waar jaarlijks ongeveer twee miljoen bezoekers komen. Als klimaatneutraal stadion zijn we een duurzaam icoon, voor entertainment, sport en business. De ArenA is een state-of-the-art-stadion, óók op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierbij willen we:

 • Een podium zijn voor duurzame innovaties;
 • Onze eigen milieu-impact en die van de evenementen verlagen;
 • Een goede buur zijn en een positieve uitwerking hebben op de economie;
 • Samen met anderen onze duurzame impact vergroten.

Mission statement Amsterdam ArenA

Stadion Amsterdam exploiteert de Amsterdam ArenA, het 'State of the Art' multifunctionele megatheater van internationale allure voor het brede publiek, gericht op continuïteit, rekening houdend met de belangen van de Gemeente Amsterdam, de founders en de overige certificaathouders, in nauwe samenwerking met de hoofdhuurder AFC Ajax, de cateringorganisaties en andere partners, door onderdak te verschaffen aan allerlei multiculturele grote en kleinschalige evenementen, waarbij een hoge mate van service en publieksvriendelijkheid wordt geboden.

Founders & Business Partners Amsterdam ArenA:


Kerncijfers

Netto-omzet / Resultaat

Evenementen

Personeel (gemiddeld)

Bezoekers

English website