Laden...

Omgeving

Wie inspireert, geeft energie. Koploper in een gebiedsgerichte aanpak.

Lees verder

De Amsterdam ArenA staat middenin een bruisend gebied. Waarin ook andere organisaties duurzaamheidsambities hebben. Door de regie te nemen en krachten te bundelen, bijvoorbeeld als het gaat om mobiliteit, draagt de ArenA bij aan een leefbaar en duurzaam Amsterdam Zuidoost.

Het ArenAPoort-gebied trekt met diverse evenementlocaties wekelijks tienduizenden bezoekers. Een goede onderlinge samenwerking is essentieel om die op een veilige en duurzame manier het gebied in en uit te loodsen. De ArenA speelt daarbij als regisseur van coördinatie en communicatie een belangrijke rol. Bijvoorbeeld met de Mobility Portal, die bezoekers ondersteunt bij de keus voor duurzaam vervoer van en naar het gebied.

Ook op het gebied van energie zoekt de ArenA de samenwerking met gebiedspartners. Zo is onderzocht of we samen met het nabijgelegen AMC een lokaal energienetwerk kunnen opzetten. Tijdens het Captains Dinner met grote organisaties in Zuidoost hebben we duurzaamheid expliciet op de agenda gezet.

Vol Energie:

Koploper in een ambitieuze stad

Wereldstad Amsterdam heeft ambitieuze plannen op het gebied van duurzaamheid. De stad werkt aan een forse verlaging van de CO2-uitstoot en een verbetering van de luchtkwaliteit. Een grote speler als de Amsterdam ArenA levert met haar duurzame maatregelen een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van de stad. Zeker in stadsdeel Zuidoost. De invloedsfeer van het stadion is immers groter dan alleen het gebouw.

Wethouder duurzaamheid Abdeluheb Choho schetst het belang van de ambities van de ArenA bij de verduurzaming van de stad.

Hoe draagt de Amsterdam ArenA bij aan de duurzaamheidsambities van Amsterdam?
Welke rol heeft de ArenA bij de verduurzaming van Zuidoost?
Hoe wil de gemeente Amsterdam de samenwerking met de ArenA versterken?
Hoe draagt de gemeente bij aan ambities zoals die van de ArenA?

Hoe draagt de Amsterdam ArenA bij aan de duurzaamheidsambities van Amsterdam?

Welke rol heeft de ArenA bij de verduurzaming van Zuidoost?

Hoe wil de gemeente Amsterdam de samenwerking met de ArenA versterken?

Hoe draagt de gemeente bij aan ambities zoals die van de ArenA?

Maatwerk communicatie vanuit de Mobilityroom

Maatwerk communicatie vanuit de Mobilityroom

Het is vrijdagavond 30 mei 2014. In Ziggo Dome treedt Marco Borsato op, in de ArenA staan de Toppers op het podium, bioscoop Pathé is drukbezocht én het is koopavond. In totaal zijn er zo’n 90.000 bezoekers op de been in het ArenAPoort-gebied. Dankzij onder meer de Mobility Portal en de Mobilityroom van de ArenA wordt iedereen goed en veilig van en naar de verschillende evenementen geloodst.

Dat verschillende evenementen tegelijkertijd plaatsvinden, wat leidt tot complexe mobiliteitsvraagstukken, is niet uniek. Wél uniek is de Mobilityroom die op die vrijdagavond in de ArenA is ingericht. “Een innovatief experiment om bezoekers optimaal te informeren over de actuele verkeerssituatie in het gebied”, vertelt Marco Gerrese van de Amsterdam ArenA.

Eenduidigheid in plaats van fragmentatie

Bezoekers raken vaak in de war van de verkeersinformatie rond verschillende evenementen. Elke evenementorganisatie verstuurt haar eigen gefragmenteerde informatie. Dat zorgt voor onnodige opstoppingen en vertragingen, volgens Gerrese. “In plaats daarvan is het veel efficiënter om vanuit één organisatie eenduidige en persoonlijke informatie te verstrekken. Vandaar het experiment met de Mobilityroom.”

Advies op maat via verschillende kanalen

In de Mobilityroom hielden Gerrese en collega’s van Ziggo Dome, Heineken Music Hall, ArenAPoort, Rocket, Mojo, Transelect, ID&T en de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV) van de gemeente die avond verschillende online media in de gaten. “Facebook, Twitter, Instagram, What’sApp: we hebben zoveel mogelijk kanalen benut om mensen te voorzien van actuele informatie. Via een app-groepje hielden we bijvoorbeeld bezoekers op de hoogte van een file op de A2 en voorzagen we hen van een alternatieve route. Allemaal nog heel kleinschalig, maar het is een belangrijke opmaat naar de Mobility Portal 3.0.”

Mobility Portal 3.0

De proef met de Mobilityroom leverde namelijk input op die de basis legt voor de nieuwe Mobility Portal 3.0. “We willen toe naar één platform waarop 100 procent van alle beschikbare reisinformatie van evenementen in het gebied te vinden is. Van treintijden en georganiseerde busreizen tot het reserveren van parkeerplekken en actuele verkeersinformatie. Doel is om minimaal 60 procent van de bezoekers proactief te sturen. Door daarmee de piekbelasting van wegen te verminderen, verlagen we het aantal files met zo’n 10 procent. Bovendien willen we meer bezoekers verleiden om met alternatieve vormen van vervoer te komen.”

Gezamenlijke aanpak

Samenwerking met alle organisaties in het gebied is daarbij belangrijk, benadrukt Gerrese. “Bij Qpark aan de oostzijde van de ArenA kunnen bezoekers bijvoorbeeld vooraf al hun parkeerplek reserveren. Zo verleiden we hen via een luwe route naar het stadion te komen en ontzien we andere wegen in het gebied. En door de openingstijden van horecagelegenheden in het gebied te verruimen, of door side-events te organiseren, voorkomen we pieken tijdens de in- en uitstroom van een evenement. Het zijn kleine voorbeelden van hoe we met elkaar grip houden op de toestroom van bezoekers.”

Lokale energie: duurzaam en flexibel

Lokale energie: duurzaam en flexibel

Een Champions League-wedstrijd in een bomvolle ArenA is een bijzonder evenement. Maar zeker in de winter veroorzaakt zo’n gebeurtenis een flinke piek in het elektriciteitsverbruik. Lokaal opgewekte energie die via sub-netten wordt geleverd, kan piekbelasting van het landelijke net voorkomen. Uitwisseling van energie met het nabijgelegen AMC lijkt dan ook een duurzame oplossing. Adviesbureau Ecofys onderzocht de mogelijkheden.

Het AMC beschikt over een eigen energiecentrale die permanent draait, maar nog capaciteit over heeft. “En daarmee blijft duurzaam potentieel onbenut”, vertelt Frank de Leeuw van de Amsterdam ArenA. “Met een lokaal energienetwerk, een zogenaamde smart grid, zouden partijen in Zuidoost van elkaars voorzieningen gebruik kunnen maken. Dat betekent minder onrust op het landelijke net en het voorkomt transportverlies.”

Energie én warmte

Adviesbureau Ecofys onderzocht, in samenwerking met de gemeente Amsterdam en het AMC, of een smart grid daadwerkelijk rendabel is. De Leeuw: “De uitkomst is nèt positief, mits de warmte, die vrijkomt bij de energieopwekking door het AMC, goed wordt benut. Bijvoorbeeld door die te gebruiken voor het stadswarmtenetwerk van Nuon.”

Voorspelbare piek

De pieken in het elektriciteitsverbruik zijn goed te voorspellen in het geval van de ArenA. De Leeuw: “We weten hoeveel we verbruiken op een winterse voetbalavond of tijdens een dansfeest als Sensation. Een goede verdeling van de beschikbare energie kunnen we dus uitstekend plannen. Bovendien liggen de pieken in het energieverbruik van het AMC vooral overdag, terwijl bij de ArenA de pieken in de avonduren liggen. Onze energiebehoeften wisselen elkaar dus af, waardoor het piekvermogen niet onnodig hoog hoeft te zijn.”

Lokaal, flexibel en op maat

De studie van Ecofys laat zien dat een smart grid in het gebied van de ArenA een uitstekende manier is om het landelijke net te behoeden voor piekbelasting. Of de lokale uitwisseling tussen AMC en ArenA er daadwerkelijk komt, hangt nog af van een aantal praktische zaken, zoals de inzet van betrokken partijen, saldering, monitoring en het af te spreken energietarief. De Leeuw: “Maar wat de ArenA betreft is het een ideale manier om pieken in de energiebehoefte op een duurzame manier op te vangen.”

Samen met de buren werken aan een klimaatneutraal Zuidoost

Samen werken aan een duurzaam Zuidoost

In 2015 eindigt het huidige duurzaamheidsprogramma van de Amsterdam ArenA. Daarmee stoppen de inspanningen op het gebied van duurzaamheid echter zeker niet. Henk van Raan van de Amsterdam ArenA: “Het is juist een mooi moment om door te pakken en samen met de belangrijkste buren in de periode tot 2020 te werken aan een klimaatneutraal ‘Zuidoost’. Dat is de nieuwe ambitie.”

Tijdens het zogenaamde Captains Dinner 2014 heeft Van Raan hiervoor een plan gepresenteerd. Dat wordt gedragen door alle buren zoals het AMC, ING, KPN, ROC, woningbouwcorporatie Rochdale en Stadsdeel Zuidoost. Van Raan: “De basis voor dat plan en de daarin benoemde stip op de horizon hebben we in 2013 gelegd. Met een groot aantal partijen hebben we in kaart gebracht welke duurzame stappen we gezamenlijk kunnen zetten.”

Samenwerken levert meer op

Eén van die eerste stappen is het onderzoek dat de Amsterdam ArenA samen met het AMC startte naar de uitwisseling van energie in een energy-grid. Van Raan: “En met het stadsdeel Zuidoost buigen we ons over de vraag hoe we gezamenlijk duurzaam kunnen omgaan met afval. Samen werken aan duurzaamheid: dat levert veel meer op dan wanneer partijen afzonderlijk aan de slag gaan. In 2013 hebben we gezaaid, in 2014 hebben we de eerste oogst binnengehaald in de vorm van een gedragen plan. Straks kunnen we vol energie de nieuwe ambitie verwezenlijken. In juni 2015 hebben we daarvan een kick-off.”

Verantwoord ondernemen buiten het stadion

Verantwoord ondernemen buiten het stadion

Duurzaamheid betekent voor de ArenA ook: een goede buur zijn en een positieve maatschappelijke bijdrage leveren aan de omgeving. Daarom ondersteunt ArenA diverse activiteiten buiten de muren van het stadion.

Naast Profit en Planet draagt de ArenA ook de derde P van People hoog in het vaandel. In het verslagjaar 2013/2014 werd vanuit die gedachte onder meer steun gegeven aan:

  • Stichting Bio Kinderrevalidatie
  • Fonds Gehandicapten Sport
  • Johan Cruyff Foundation
  • Emma Kinderziekenhuis
  • Ronald McDonald Kinderfonds

Amsterdam ArenA en AFC Ajax

Amsterdam ArenA is de thuishaven van AFC Ajax, onze belangrijkste stakeholder. Samenwerking op het gebied van MVO en duurzaamheid is daarbij vanzelfsprekend. Daarom draagt de ArenA de Ajax Foundation een warm hart toe.

Ajax Foundation

De Ajax Foundation realiseert maatschappelijke projecten op het gebied van Sport en Gezondheid, Sociale Integratie en Educatie.

Ajax StreetWise

Een van die projecten is Ajax StreetWise: een lespakket om basisschoolkinderen in Amsterdam en omstreken op een maatschappelijk verantwoorde wijze kennis te laten maken met Ajax en voetbal. Het motto is 'Samen leren, samen voetballen'. Naast deze lessen gaven Ajax-spelers het afgelopen jaar clinics in Hilversum, Amersfoort, Leiden en Zaandam. Ajax StreetWise is ontwikkeld in samenwerking met sponsor AEGON.

Bezoek VUmc Kinderstad

Begin december 2013 brachten de spelers en technische staf van Ajax hun jaarlijkse bezoek aan VUmc Kinderstad. Het bezoek is een terugkerend evenement vanuit het partnership dat Ajax sinds 1998 heeft met het Amsterdamse ziekenhuis. De Ajacieden brachten cadeautjes, gingen uitgebreid met de patiëntjes op de foto en speelden – waar mogelijk – een partijtje voetbal met ze in het Ajax Spelershome. De kinderen uit het VUmc zijn ook te gast bij wedstrijden en trainingen van Ajax.

English website